Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktu v provozovně Náměstí republiky 28 v Plzni a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktu. Provozovatel poskytuje pedikérské, manikerské a masérské služby na základě platného Živnostenské ho oprávnění a dokladu osvědčující ch odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky) projevuje kupující svou souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasili zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

Objednávka služeb

Termín návštěvy

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy(náklady na telefonu)si hradí sám zákazník. Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně nebo telefonicky). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou a je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu objednané na objednané ošetření dostavit, informujte mne o tom předem telefonicky nebo zprávou SMS. Pokud vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude vám účtováno 50% objednané služby na kterou jste se nedostavil(a). Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemám možnost obsadit místo jiným klientem. Nedostavíte-li se opakovaně na objednanou službu bez omluvy minimálně 24 hod. předem, vyhrazuji si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření neobjednat.

Přdčasný příchod

Čekání jsou v mé provozovně určeny prostory čekárny prosím vás aby jste nepřicházely na ošetření dříve než 15 min. před plánovaným ošetřením a prosím vás o ohleduplnost pokud probíhá nějaké ošetření jiného klienta.

Pozdní příchod

Dostavíte li se že zpožděním o dohodnutém termínu bude objednaná služba provedena v zkráceném rozsahu takže skončí v původním stanoveném čase berte prosím na vědomí pokud přijdete o 15 min. déle k čerpání služby již dojít už taky nemusí zkrácení služby nebo neprovedení služby z důvodu pozdního příchodu zákazníka nemá vliv na cenu objednané služby cena služby je účtována dle objednané služby.

Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostavili se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpávaný. Dárkový poukaz lze čerpat pouze na služby na poukazu uvedených,ale lzem ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze plně vyčerpat pouze po dobu platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Na ošetření hrazené dárkovým poukazem je nezbytné se objednat minimálně 14 dní předem, jinak nejsme schopni garantovat termín do konce platnosti poukazu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze změnit zpět za hotovost. Dárkový poukaz je nezbytné přinést na ošetření.

Odmítnutí služby

Služba může být odmítnuta v těchto případech:

  • Zákazník trpí kontraindikacemi, které nejsou uvedeny u každého ošetření
  • Zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
  • Zákazník se dostaví na ošetření ze zdravotním problémem
  • Zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu
  • Zákazník se během objednání nebo služby vyjadřuje nepřístojné způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky salonu
  • U zakaznika se v minulosti potvrdila alergická reakce související s použití materiálu, které se poskytování služby běžně používají

Osobní věci a cennosti

Osobní věci je zákazník povinen si vzít sebou do provozovny, kde je poskytovaná služba za případné ztráty věcí zákazníka před, během a po ošetření a za věci odložené v prostoru čekárny salon neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí v salonu na webových stránkách provozovatele https://www.plzen-pedikura.cz/ Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsem plátce DPH.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

Reklamace služeb

Reklamace se uplatňuje před zaplacením služby. Ve výjimečných případech může zákazník uplatnit reklamaci později. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybení provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace jsou náklady na její projednávání vymáhány po zákazníkovi.

GDPR

Osobní údaje shromažďují z titulu oprávněného zájmu. Pokud požadujete vaše osobní údaje vymazat z naší databáze prosím informujte mne osobně na recepci po předchozí dohodě. Požadavek na ví mas Vašich údajů je nezbytné podat písemně na adrese provozovny.

Mimosoudní řešení sporu

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitele dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č.634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekci www.coi.cz

Platnost a účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupuje v platnost a účinnost dne 1.1.2023

Suchá pedikúra jako ideální řešení pro vaše nohy

Specialista přírodních technologií v pedikúře a manikúře
O nohy, které se hodně pohybují, je třeba vždy pečovat s GEHWOL
Věnujte svým nohám pozornost
Aby vaše nohy byly zdravé

Kontakt

Ivana Staňková
Tel:774 267 124
Email: pedikurastankova@gmail.com

Náměstí Republiky 28,
Pasáž Slávie,
Plzeň, 301 00